Maltractament Infantil

01.09.2021

Des que vaig iniciar la meva formació en especialista en Psicologia Legal i Forense, un dels temes que més m'han cridat l'atenció donada la seva prevalença (entre molts dels que es tracten en formacions d'aquest àmbit) és el maltractament en menors: 1 de cada 5 dones i 1 de cada 13 homes declaren haver patit abusos sexuals en la infància (OMS, 2020).


D'acord amb la definició que ens ofereix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment s'entén com a maltractament infantil l'abús i desatenció de què són objecte els menors de 18 anys en totes les seves formes (maltractament físic, psicològic, abús sexual, desatenció, negligència i explotació comercial,etc) causant dany a la salut, al desenvolupament o dignitat de l'infant, tot posant en perill la supervivència en el context d'una relació de responsabilitat, confiança o poder. Altrament, també consideren l'exposició a l'infant a la violència en l'àmbit de la parella com a forma de maltractament.


És important que prenem consciència de la magnitud que pot tenir ser víctima maltractament infantil, donat que no només infereix en el desenvolupament integral i actual de l'infant que ho pateix (a nivell físic, psicològic i sexual) sinó que pot deixar seqüeles per tota la vida afectant en diverses esferes de la persona: sociolaboral, personal, afectiva...


Segons de la Rosa Santana et al. (2020) les formes de maltractament en la infància més significatives són el maltractament físic, psicològic, abús sexual, negligència i maltractament social. Concretament, en el Manual de Teràpia de Conducte en la Infància (Moreno i Pareja, 2000) ho trobem definit de la següent manera:

  • Físic: acció intencional que provoca dany físic o algun tipus de malaltia en el nen/a o el posa en risc de patir-la. Els indicadors principals en l'infant són: lesions (hematomes, cremades, fractures i ferides), desconfiança cap als adults, baixa autoestima, retraïment o agressivitat... 
  • Negligència: abandó de les necessitats i cures bàsiques de l'infant, relacionades amb la protecció, higiene, la salut, l'alimentació, la seguretat i l'educació. Els indicadors principals en l'infant són: brutícia, gana, cansament, no cura de les necessitats mèdiques, llargues estones sense la supervisió de l'adult...
  • Maltractament emocional: compren les conductes d'hostilitat, burles, critiques o falta de respostes emocionals cap a l'infant. Els indicadors principals en l'infant són: retraïment, inhibició, passivitat, comportaments agressius, conductes autodestructives o suïcides...
  • Abús sexual: ús del menor com a objecte sexual amb o sense contacte físic per part d'un adult que té per objectiu estimular-se i trobar satisfacció sexual, des d'una relació asimètrica o de poder.


D'altra banda, és interessant la visió de Félix López i Sánchez, en el seu llibre "Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual" on ens exposa que cal que la societat faci un canvi de perspectiva fent prevaler el Model de Benestar, que parteix del concepte del benestar com << dret del menor >> i defineix el maltractament com << acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que privi els nens dels seus drets i el seu benestar interferint en el bon desenvolupament físic, psíquic i/o social>>.


Des d'aquest punt de vista, l'autor defensa que hem de fer intervencions no només en situacions de maltractament o orientades a evitar-ho, sinó també a aconseguir el respecte dels drets dels infants. Altrament, Sánchez, F.L. (2014) ostenta que des de la perspectiva del benestar, s'arriba a descobrir noves formes de maltractament silenciades fins fa poc com el maltractament sexual, que inclou mutilacions o danys físics en òrgans sexuals, compromís/ casament de menors d'edat sense el seu consentiment o menors de 14 anys encara tenint-lo, abús sexual d'un menor, no acceptació de la identitat sexual, no acceptació de l'orientació del desig sexual, no acceptació dels drets sexuals i afectius de les persones amb discapacitat, persecució de manifestacions sexuals dels menors, discriminació per raó de sexe, diferents formes d'explotació sexual comercial infantil i finalment diferents formes de negligència sexual.

La prevenció, en aquest cas, és un dels punts claus. Segons l'OMS, aquesta requereix un enfocament multisectorial, sent  els programes eficaços els que donen suport als pares i els formen en coneixements i tècniques positives per criar els seus fills. 

Finalment, afegir que la detecció de manera precoç de les víctimes i les seves famílies ens poden ajudar a reduir, tant la freqüència com les conseqüències del maltractament. Per tant, si et sents identificat o coneixes algun cas, un primer pas important és demanar ajuda (no sempre és fàcil fer-ho, però si essencial). Com sempre. no dubteu en contactar si ho necessiteu!