SERVEIS/TARIFES

Primera Visita

50 €

Visites de seguiment

50 €

Bono5

Vàlid durant un any des de la compra. No es retornarà l'import en cas de no utilitzar-lo dins el període establert.

245 €

Bono10

Vàlid durant un any des de la compra. No es retornarà l'import en cas de no utilitzar-lo dins el període establert.

480 €

Informes (diagnòstic, de seguiment,...)