Les emocions // Las emociones

18.01.2021

Una de les problemàtiques de fons que més he vist durant la meva trajectòria com a psicòloga, és la (no) gestió de les emocions...  És per aquest motiu que he pensat que un post parlant d'emocions, podria ajudar-nos!


En primer lloc, abans de poder gestionar-les, és molt important conèixer-les...Què són les emocions? Són reaccions en el nostre cos que ens impulsen a actuar de manera diferent davant de diferents persones, objectes, animals...

Ex. POR--> ACCELERACIÓ COR--> + SANG MÚSCULS--> CÓRRER--> FUGIR 

Segons Guerrero, R. (2018), des del naixement, tenim una sèrie d'emocions denominades "bàsiques" que ens permeten realitzar una adaptació al nostre entorn. Tanmateix, a part de posseir-les, també som capaços de reconèixer-les i expressar-les.


Paul Ekman, pioner en l'estudi d'emocions,  l'any 1972 va descriure'n 6 de bàsiques: 

 1. Por
 2. Ira
 3. Fàstig
 4. Alegria
 5. Tristesa
 6. Sorpresa 

Segons el psicòleg nord-americà, són emocions innates, perquè no depenen de l'aprenentatge, ni de l'educació o cultura de cada país. Per tant, segons l'autor, són d'origen biològic, involuntàries i inconscients.

Cal destacar que: 

 • Són universals: les trobem en totes les cultures
 • Són pròpies de l'ésser humà
 • Totes són vàlides. No n'hi ha de bones ni de dolentes. Poden ser adequades o inadequades- dependrà de si aquestes ens ajuden a aconseguir els nostres objectius o no. P. ex. la tristesa pot ser adequada si ens ajuda en alguna situació (la depressió no). Moltes vegades no és qüestió de l'emoció sinó de la intensitat i el temps que aquesta dura
 • Podem aprendre a gestionar-les

Atenció! d'emocions ni ha moltes més... s'en diuen COMPLEXES!!


Les emocions dels altres les podem identificar a través de 3 canals/vies:

1. Expressió facial

2. Moviments corporals

3. To de veu


És important tenir en compte que les emocions dels nostres companys, familiars, amics... no apareixen perquè sí, sinó que estan associades a situacions concretes que deriven a conductes concretes. 


Altrament, podem situar les emocions en el nostre cos, ja que es manifesten fisiològicament. La felicitat, amor, tristesa i vergonya es poden manifestar en diverses parts del cos mentre que la resta d'emocions es localitzen sobretot al cap/ tronc superior del cos.


Ara que en coneixem una mica la teoria, l'important és:  com podem gestionar-les?

Un concepte relativament novedós en psicologia és el d' "intel·ligència emocional". Es podria definir com" el conjunt d'habilitats que serveixen per expressar i controlar els sentiments de manera adequada". Aquestes habilitats poden ser desenvolupades per mitjà de l'aprenentatge i l'experiència quotidiana.

I quines són les 4 habilitats bàsiques per un control emocional adequat?

1. PERCEPCIÓ, AVALUACIÓ I EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS. 

 • Capacitat d'identificar emocions.
 • Capacitat per expressar sentiments/emocions/necessitats.

2. ASSIMILACIÓ O FACILITACIÓ EMOCIONAL.

 •  Tenir en compte els sentiments quan realitzem una presa de decisions. 

3. COMPRENSIÓ I ANÀLISI DE LES EMOCIONS. 

 • Etiquetar-les i reconèixer-les (per aquest motiu és molt important conèixer-les!!!).
 • Conèixer el perquè, les causes que fan que es generi aquesta emoció.
 • Conèixer quines conseqüències tindrà aquesta emoció.

Exemple de situació de discussió amb la parella: 1) em sento enfadat, 2) és perquè no m'agrada que em diguin les coses de mala manera i 3) si actuo sense pensar i, per exemple contesto cridant donada la meva ràbia, puc perdre la meva parella.

4. REGULACIÓ EMOCIONAL. 

 • Moderant les negatives. En l'exemple anterior seria passar de la ràbia (estic cabrejat) a la tristesa (em sap greu que discutim).
 • Intensificar les positives/adequades.


Per regular/les i/o gestionar-les existeixen diverses tècniques. Una de les que a mi personalment més em funciona és la tècnica que "desenvoulpament d'activitats alternatives". 

És SENZILLA. L'objectiu és simplement que, quan ens trobem davant d'una situació on estiguem experimentant una emoció intensa que ens està superant, fem alguna cosa que ens permeti sortir d'aquell bloqueig i "despistar-nos".

D'activitats alternatives ni ha moltes (allunyar-se del lloc, respirar profundament, comptar fins a 10, sortir a passejar, fer una trucada a algun amic, escoltar música...), cadascú ha de buscar la seva, la que li vagi més bé!!!

Per a nens, també sol funcionar molt bé la tècnica del semàfor. En aquesta web la trobareu ben explicada! https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-para-el-control-de-las-emociones.html 


Gràcies per llegir-me una setmana més!


Versió en castellà: