23.03.2022

23.03.2022

L'avaluació i diagnòstic del TDAH és una de les demandes que més m'he trobat des que treballo amb població infantil en psicologia clínica privada. Però que és realment el TDAH i quines coses són importants a l'hora de realitzar un bon diagnòstic?

Segons l'última versió del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), el TDAH és un patró persistent d'inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que interfereix amb el funcionament o desenvolupament de l'infant. 

En el diagnòstic, cal diferenciar si predominen els símptomes d'inatenció (dificultats per mantenir l'atenció, dificultats per seguir les instruccions, facilitat per desconnectar i distreure's durant una explicació...), els d'hiperactivitat o impulsivitat (s'aixeca en situacions en què s'espera que romangui assegut, córrer o s'enfila en situacions en què no resulta apropiat, dificultats per estar tranquil, parla ràpida, dificultat per esperar el torn de paraula...) o bé es tracta d'un TDAH combinat.

Realitzar un bon diagnòstic és molt important per a moltes raons. - La primera i la més evident és que és imprescindible per a poder dur a terme un tractament efectiu. 

- La segona és que ens permet proporcionar eines i suports en tots els àmbits de la vida del nen (escola, família,...).

-Finalment, la tercera, i per a mi la més rellevant, és que ens permet la comprensió de l'infant.

Tot i això, fer un bon diagnòstic no sempre és fàcil, perquè requereix d'una avaluació multidisciplinària i un diagnòstic diferencial precís (el símptomes presents en aquest trastorn també poden estar presents en altres trastorns infantils com trastorns de l'aprenentatge, trastorns afectius com l'ansietat, trastorns conductuals, trastorns del neurodesenvolupament...).

En l'àmbit de psicologia, no existeix una única prova específica i única per a obtenir el diagnòstic. Per realitzar-lo, des del Centre Ajutglar Psicologia el que fem és el següent:

1. Entrevista amb els pares per a fer una avaluació en l'àmbit familiar. Aquí podem conèixer els hàbits del nen, com s'organitza a casa, què li costa més fer, si té assolides les rutines, els seus comportaments, les seves reaccions davant les dificultats...

2. Entrevista amb l'escola i revisió de l'historial acadèmic. A partir d'aquesta entrevista aconseguim informació que ens complementa la història clínica del nen, donat que l'infant de vegades no es comporta de la mateixa manera a casa que l'escola. Per tant, és fonamental una bona coordinació amb els tutors que finalment, són els qui els veuen més hores al dia!

3. Bateria de proves psicomètriques per a l'avaluació del desenvolupament cognitiu, la capacitat atencional, les funcions executives...

4. Entrevista i exploració psicopatològica amb el nen, tenint en compte el compliment (o no) dels criteris diagnòstics establerts en el manual DSM-V.

Si creieu que el vostre fill/a pot trobar-se en aquesta situació, us demanaria que fóssiu conscients de la importància de fer un diagnòstic precoç per, bàsicament, facilitar-li les coses!

Com sempre, estic al vostre servei. Em trobareu al c/major, 17 de Folgueroles. Gràcies per llegir-me un cop més!!!