Relacions de parella tòxiques

01.11.2021

Avui m'agradaria escriure sobre l'amor tòxic, aquell que no ens convé, que no ens ajuda a créixer sinó que ens fa mal i dolor emocional. És aquell amor que resta benestar, en lloc de sumar-lo.


Podríem considerar que una relació de parella és tòxica quan almenys un dels integrants de la parella té comportaments i/o actituds que poden arribar a generar en l'altre, un alt grau de malestar emocional i vulnerabilitat psicològica, mitjançant comportaments com el control, el xantatge emocional, la gelosia...


És important reconèixer les senyals d'alerta que ens poden indicar que estem davant d'aquesta situació:
1. Actituds de control: és crucial que diferenciem entre l'interès per l'altra (i estar atent a allò que fa l'altra) i una altra cosa molt diferent és controlar, privant de la llibertat personal a l'altre i exigint en cada moment saber on és, amb qui està o que fa.

2. Actituds de gelosia incoherents i desproporcionades: actituds de gelosia sense comportaments que ho justifiquin. Altrament, sovint aquesta gelosia va acompanyada d'actituds de desconfiança com la revisió del WhatsApp, del correu, del compte corrent...

3 Faltes de respecte, menyspreu, humiliació...: en una parella sana, no hi ha d'haver menyspreus o faltes de respecte cap a l'altra. Davant d'un conflicte, ha de predominar el diàleg i la cerca de solucions i acords comuns ( mitjançant la comunicació i la negociació, un "win-win").

4. Dependència emocional: entenem per dependència la necessitat de l'altra per un estar bé amb si mateix.

5. Limitació de la vida social: centrar-se única i exclusivament en la relació, apartant-se de familiars, amics...

6. Xantatge emocional: és una forma de violència que consisteix en la manipulació de l'altra utilitzant la por, l'obligació i la culpa. El manipulador/a sol usar expressions com "si fas això, és perquè no m'estimes", "vas amb les amigues i em deixes aquí sol/a, abandonat/da...", "si marxes, s'ha acabat la relació...".

7. Conflictes constants i actitud culpabilitzadora cap a l'altra: la persona tòxica no dóna peu a la negociació, sinó a la imposició de la seva "raó absoluta".

8. Actituds inadequades en l'àmbit sexual.

9. Invalidació dels sentiments: això implicar fer creure a l'altra membre que les seves emocions i sentiments són irrellevants, no importen: "t'enfades per ximpleries", "plores per tot", "ets un/a exagerat/da, no n'hi ha per a tant"... Altrament, la invalidació emocional també es produeix quan una persona ignora a l'altre després que aquest l'hi hagi expressat com se sent.

10. Excés de paternalisme i sobreprotecció.

11. Violència psicològica i/o física: La violència psicològica és aquella que involucra conductes que van en contra els sentiments i l'afectivitat, causant conflictes personals, frustracions i traumes (Aroca-Montolío et al., 2014). Aquests autors consideren que les formes de violència psicològica més utilitzades són: la ignorància, el menyspreu, la humiliació, la culpabilització, la negació de l'afecte i conductes de manipulació i intimidació, entre d'altres. La violència física compren totes aquelles conductes que tenen com a resultat el dany físic/corporal. Aquesta, es pot exercir causant ferides mitjançant objectes, armes, parts del cos, empentes, bufetades i puntades de peu. Altrament, és important remarcar que aquest subtipus també va estretament relacionat amb el concepte mencionat anteriorment, la violència psicològica (Aroca-Montolío et al., 2014; Castro et al., 2015).

12. Infidelitats: una infidelitat implica la cerca d'emocions i experiències amb altres persones que no són la pròpia parella. És una situació que pot desestabilitzar la relació i pot derivar a conflictes de parella.