Ansietat o estrès?

26.10.2022

Segons Sierra, J. C., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003) és MOLT important diferenciar el concepte ANSIETAT i ESTRES, donat que els solem confondre per diversos motius: 1) similitud de símptomes, ambdós trastorns provoquen activació fisiològica i 2) comorbiditat (es poden presentar de manera concurrent).

SÓN DOS PROBLEMÀTIQUES DIFERENTS, PER TANT EL TRACTAMENT TAMBÉ HO ÉS!!!

  1. ANSIETAT: Resposta fisiològica, conductual i cognitiva que es caracteritza per presentar un estat generalitzat d'alerta i activació davant d'unes circumstàncies on la persona se sent amenaçada.
  2. ESTRÈS: Estat de malestar general provocat pel desajust entre la demanda i els recursos que posseeix la persona. Apareix quan una situació sobrepassa les nostres capacitats, habilitats...


DIFERÈNCIES:

  • L'ansietat és una reacció associada a la por i l'estrès sol aparèixer perquè la persona no té les habilitats, el temps... per a fer front a una tasca en concret.

  • L'estrès disminueix quan disminueix la presència dels estressors (duració limitada), en canvi, l'ansietat pot perdurar en el temps.

  • L'estrès és fruit de factors externs (reacció davant d'un problema concret), l'ansietat s'associa més als factors interns (factors psicològics i emocionals).

  • L'estrès es relaciona més amb "l'adaptació" i l'ansietat a una "reacció emocional".

  • En un període d'estrès pot aparèixer l'ansietat com a símptoma.

  • L'origen de l'estrès és identificable (element estressor), en canvi, l'origen de l'ansietat pot ser difús (l'amenaça pot ser real o imaginària).

  • L'estrès es relaciona amb el present i l'ansietat amb el futur.